प्राबिधिक-समाचार

बलियो पासवर्ड बनाउने र सुरक्षित राख्ने सरल तरिका। कसरी बलियो र सुरक्षित पासवर्ड बनाउने।

✍️ आशिष

काठमाडौं। अधिकाङ्श वेवसाइट तथा एपहरुमा प्रवेश गर्दा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। धैरे वेवसाइट र एपमा पासवर्ड के राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ।

कति लाई कस्तो पासवर्ड राख्ने थाहा सम्म हुदैन। 

यसरी बनाउनु होस  बलियो पासवर्ड ।

धेरै जस्ता वेवसाइटहरुमा पासवर्डको लागि आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ। अधिकाङ्शमा हुने नियम यस प्रकार छ।

  • पासवर्ड कममा पनि ८ अङ्कको हुनु पर्छ।
  • पासवर्डमा ठुला तथा साना, दुवै अक्षर हुनु पर्छ।
  • पासवर्डमा अङ्क पनि समाबेश हुनुपर्छ।
  • पासवर्डमा  सङ्केत (symbol)को पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।

यो अनुसार पासवर्ड राख्दा ब्रुटफोर्स(bruteforce)गर्दा पनि सजिलो सगँ क्र्याक हुदैन। 

उदाहरण को लागि GaXm8-!bWJ यसलाई लिन सकिन्छ। यस्तो शब्द बनाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

तर धेरै को समस्या के हो भने यस्तो पासवर्ड कसरी सम्झने। हामी ले यउटा पासवर्ड एक स्थानमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ। यसो गर्दा झन धेरै पासवर्ड सम्झनुपर्ने हुन्छ।

अर्को तरिका भनेको ४ वा सो भन्दा बढिको शब्दहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर लामो  शब्द बनाउने।

जस्तै televisionkeyboardmonitermouse । यो माथिको भन्दा पनि बलियो छ। यो सम्झन पनि सजिलो छ। यस्तो शब्द बनाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

तर कतिपय ठाउँमा यस्तो प्रयोग गर्न पाउदैन।

पासवर्ड सुरक्षित राख्नुहोस्।

पासवर्ड सुरक्षित राख्न तपाईं पासवर्ड म्यानेजर प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ। यसमा सुरक्षित राख्दा तपाईंले मास्टर पासवर्ड सम्झनुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड म्यानेजर तपाईंको पासवर्ड बलियो सँग इस्क्रिप्ट(Encrypt) गरेर राख्छ। तपाईंले मोबालको एप अथवा वेव भर्जन बाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

अहिले चलेका मध्ये Lastpass र Bitwarden पनि एक हुन् ।

यी एप प्ले स्टोर लगाएत सबै ठाउमा उपल्ब्ध छ।

छोटोमा भन्दा यस्तो पासवर्ड राख्नुहोस् जुन  तपाईं सजिलोसँग सम्झन सक्नुहुन्छ र अरुले मिलाउन सक्दैन। यस्तो पासवर्ड राख्नुहोस् जुन सँग तपाईंको सम्बन्ध जोडिदैन। हरेक सेवा तथा एपमा फरक पासवर्ड राख्नुहोस्। र पासवर्डलाई पासवर्ड म्यानेजरमा सुरक्षित गर्नुहोस्।